z618 III 2009 r. odbyło się w sali duszpasterskiej na plebanii spotkanie członków Rady Duszpasterskiej z naszej parafii. Rozpoczęliśmy modlitwą o dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii, które mają się rozpocząć 22 III. Rekolekcje w tym roku będzie prowadził ks. mgr Józef Partyka. Zostały przypomniane i ustalone daty najbliższych uroczystości w parafii. Pierwsza Komunia św. dzieci z klasy II będzie 3 V. Rocznica I Komunii św. 17 V. Odpust w kaplicy na Wisowatkach 10 V. Odpust ku czci św. Feliksa 24 V. Ks. proboszcz przypomniał w skrócie główne założenia programu duszpasterskiego na ten rok, który przeżywamy pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Omówiono również najbliższe plany odnośnie spraw gospodarczych: remont ogrodzenia cmentarza i renowacja oświetlenia w kościele.