z8W okresie Wielkiego Postu w Centrum Formacyjno - Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad Dunajcem odbywają się dni skupienia dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich. W dniach 27-29 III 2009 r. w dniu skupienia wziął udział przedstawiciel naszej Rady Duszpasterskiej pan Józef Czachor. Dzień skupienia prowadził ks. prałat Józef Walaszek, proboszcz parafii św. Jakuba w Podegrodziu. W ramach dnia skupienia uczestnicy wysłuchali też prelekcji na temat „Chrześcijańska odpowiedzialność za życie”, która  nawiązywała do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”.