z1224 V 2009 r. przeżywaliśmy w naszej parafii doroczną uroczystość odpustową ku czci patrona naszej parafii św. Feliksa papieża i męczennika. Św. Feliks I był papieżem od 5 I 269 roku do 30 XII 274 roku. Najprawdopodobniej urodził się około 210 r. w Rzymie Na temat jego pontyfikatu niewiele wiadomo. Przypisuje mu się usankcjonowanie odprawiania Mszy św. na grobie męczenników w rocznicę ich śmierci, (był to zresztą wcześniejszy zwyczaj) albo też na ołtarzach z relikwiami (Confessio) oraz wymieniania ich imion w kanonie Mszy św. Również przypisuje mu się utworzenie prawa dotyczącego konsekracji kościołów. Zaliczony w poczet męczenników, uzyskał palmę męczeństwa za cesarza Aureliana 30 XII 274 r.  Pogrzebany na cmentarzu św. Kaliksta. Jest patronem naszej parafii od początku jej istnienia. W ikonografii przedstawiany jest w szatach papieża, czasem z księgą. Imię Feliks z łac. oznacza szczęśliwy. Sumie odpustowej która była odprawiona o godz. 11.00 przewodniczył  i Słowo Boże wygłosił Ks. prałat Stanisław Tabiś, dziekan i proboszcz parafii Strzelce Wielkie.