z1511 VI 2009 r. przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 9.00 odbyła się uroczysta procesja do czterech ołtarzy. W Polsce procesje Bożego Ciała odbywają się już od XIV wieku. W procesję czynnie włączyli się parafianie, którzy przygotowali 4 ołtarze na trasie procesji, były obecne dzieci sypiące kwiatki, chłopcy z dzwonkami, ministranci, lektorzy, dzieci I – komunijne, dziewczęta i niewiasty niosące feretrony, strażacy, mężczyźni niosący światło, pan organista prowadzący śpiew. Wystrój i napisy na ołtarzach nawiązywały do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”. I ołtarz – „Maryjo prowadź nas do źródła życia wiecznego”, II ołtarz – „Eucharystia źródłem życia i świętości”. II ołtarz – „Chrystus Królem Życia”, IV ołtarz – „Serce Jezusa gorejące ognisko miłości”. W intencji wszystkich którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Bożego Ciała i przygotowania ołtarzy została odprawiona Msza św. przez ks. proboszcza 21 VI.