z1816 VIII 2009 r. odbył się w Chicago piknik Klubu Niedzieliska. Klub Niedzieliska na czele z prezesem Klubu panem Henrykiem Stąśkiem zaprosił wszystkich parafian i wszystkich związanych z parafią Niedzieliska oraz sympatyków na piknik, który odbył się w niedzielę 16 VIII  o godz. 11.00 przy East River Rd. (pomiędzy Foster i Higgins), platforma 2. Piknik rozpoczął się o godz. 11.30 Mszą św. polową, którą odprawił ks. Józef Masłoń, proboszcz parafii Niedzielska w intencji wszystkich rodaków. W kazaniu ks. proboszcz, nawiązując do czytań mszalnych ukazał Chrystusa jako tego który działa w Kościele przez każdego z nas i za Kościół jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Podziękował również wszystkim rodakom za wszelką pomoc materialną świadczoną w ostatnich latach na rzecz parafii. Ta pomoc świadczy o trosce naszych rodaków o rodziną miejscowość i parafię, która staje się bardziej piękniejsza. Po Mszy św. rozpoczął się piknik. Można było się posilić(pani Maria i pani Stefania serwowały wspaniałe potrawy) i posłuchać muzyki (zasługa pana Piotra). Był czas na wspólne rozmowy i wspominanie minionych czasów.

Nasi rodacy zza oceanu mogli dowiedzieć się od księdza proboszcza co dzieje się w parafii, poznać plany na przyszłość i zobaczyć zdjęcia z różnych uroczystości parafialnych z ostatnich lat, a i ks. proboszcz mógł poznać swoich parafian z Chicago. Nad całością pikniku czuwał oczywiście jak przystało na prezesa Klubu pan Henryk Stąsiek. Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za liczne przybycie i za udane spotkanie, szczególnie tym którzy przygotowali piknik i licznie na niego przybyli.