z23W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009, zatytułowanym „W jego świetle będą chodziły narody”, Ojciec Święty podkreśla, iż działalność Kościoła nie jest ukierunkowana na forsowanie kościelnych idei i umacnianie władzy Kościoła, lecz na głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa, „ponieważ zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w czasach współczesnych jest nie tylko służbą na rzecz chrześcijańskich wspólnot, lecz całej ludzkości”. ”Zapraszam wszystkich”, pisze papież na zakończenie, „do dawania wiarygodnego świadectwa wspólnoty Kościołów poprzez materialne wsparcie, zwłaszcza w czasie kryzysu, jaki ludzkość obecnie przeżywa, aby młode Kościoły były w stanie nieść narodom światło Ewangelii miłości. Niedziela misyjna, którą w tym roku Kościół powszechny solidarnie przeżywa 18 października, jest wołaniem, aby dar Ewangelii dotarł do wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa”. W przeżywanie Niedzieli Misyjnej włączyły się w naszej parafii dzieci należące do PDMD, przygotowując liturgię Mszy św. o godz. 8.00, 11.00 i 15.30. Dzieci również prowadziły różaniec w intencji misji. Każdy mógł również nabyć czasopisma misyjne min; „Świat misyjny” i „Misje dzisiaj”.