z2419 XI 2009 r. w czasie wieczornej Mszy św. 4 chłopców zostało przyjętych do Liturgicznej Służby Ołtarza jako ministranci. Podczas uroczystego błogosławieństwa nowych ministrantów ks. proboszcz wypowiedział słowa: „Drodzy chłopcy: Po okresie przygotowania, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie strój ministrancki na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta”.

Wszystkim nowym ministrantom życzymy wiernego i radosnego wypełniania swoich obowiązków ministranckich. W czasie mszy św. i nowenny do MBNP wszyscy zebrani modlili się aby nowi ministranci byli pociechą dla rodziców, nadzieją dla Kościoła i dla parafii, bo może kiedyś wśród nich wyrosną powołania kapłańskie, czy zakonne. Po Mszy świętej było oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Nowi ministranci to: Król Piotr, Król Paweł, Góra Michał i Gałek Norbert.