2009

z20W dniach od 18 do 20 IX 2009 r. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym diecezji tarnowskiej w Gródku nad Dunajcem odbyły się rekolekcje dla członków Parafialnych Oddziałów Caritas. Z naszej parafii w rekolekcjach wzięła udział pani Maria Wróbel. Rekolekcje prowadził ks. Piotr Grzanka, wicedyrektor diecezjalnej „Caritas”. Uczestnicy zapoznali się min. z historią Caritas i jego działalnością. Wysłuchali również referatu pani psycholog Renaty Smoleń na temat: „Jak pomagać, aby pomóc”. Pan Jerzy Pikul zreferował sprawę pomocy dla potrzebujących jaka płynie  z Unii Europejskiej w ramach unijnego programu "Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców UE", tzw. PEAD.

 

z1912 IX 2010 r. ministranci z naszej parafii wyruszyli na kolejną wyprawę. Tym razem była to wyprawa rowerowa. Najpierw zatrzymaliśmy się w Zaborowie na smacznych lodach, następnie udaliśmy się do miejscowości Jadowniki Mokre, gdzie znajduje się Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny oraz muzeum poświęcone Janowi Pawłowi II. Tam rozegraliśmy mecz piłki nożnej, było ognisko oraz przez godzinę mogliśmy popływać na basenie, który znajduje się w „Ośrodku”. W wycieczce wzięło udział 13 ministrantów(i gościnnie dwie dziewczęta) wraz z opiekunem ks. Józefem i lektorem Dawidem.

z1816 VIII 2009 r. odbył się w Chicago piknik Klubu Niedzieliska. Klub Niedzieliska na czele z prezesem Klubu panem Henrykiem Stąśkiem zaprosił wszystkich parafian i wszystkich związanych z parafią Niedzieliska oraz sympatyków na piknik, który odbył się w niedzielę 16 VIII  o godz. 11.00 przy East River Rd. (pomiędzy Foster i Higgins), platforma 2. Piknik rozpoczął się o godz. 11.30 Mszą św. polową, którą odprawił ks. Józef Masłoń, proboszcz parafii Niedzielska w intencji wszystkich rodaków. W kazaniu ks. proboszcz, nawiązując do czytań mszalnych ukazał Chrystusa jako tego który działa w Kościele przez każdego z nas i za Kościół jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Podziękował również wszystkim rodakom za wszelką pomoc materialną świadczoną w ostatnich latach na rzecz parafii. Ta pomoc świadczy o trosce naszych rodaków o rodziną miejscowość i parafię, która staje się bardziej piękniejsza. Po Mszy św. rozpoczął się piknik. Można było się posilić(pani Maria i pani Stefania serwowały wspaniałe potrawy) i posłuchać muzyki (zasługa pana Piotra). Był czas na wspólne rozmowy i wspominanie minionych czasów.

z17W VIII 2009 r. został odnowiony grobowiec ks. Stanisława Augustyna, byłego proboszcza naszej parafii w latach 1955-1980. Grobowiec został właściwie wykonany na nowo i powiększony. Znalazło się w nim również miejsce dla ks. Władysława Kułakowskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii w latach 1947-1955. Dotychczas ks. Kułakowski spoczywał w osobnym grobowcu. Oba grobowce wymagały już  poprawy gdyż ząb czasu w znacznym stopniu je zniszczył. Będzie to grobowiec kapłański na naszym cmentarzu (w tym grobowcu kapłańskim są jeszcze dwa miejsca). Na granitowym grobowcu jest napis z listu do Hebrajczyków – „Ty jesteś kapłanem na wieki” oraz księga Pisma św. z  wygrawerowanym symbolem kielicha i Hostii oraz słowami Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę”.

z16W dniu 27 lipca 2009 r.  po Mszach św. w Niedzieliskach i na Wisowatkach odbyło się poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, Patrona kierowców i podróżujących, połączone z modlitwą o opiekę Bożą w naszych podróżach. W życiu codziennym jesteśmy ludźmi drogi. Odbywamy nasze podróże po ziemskich drogach używając pojazdów mechanicznych, jako rowerzyści albo jako piesi. Dobrze i bezpiecznie używając pojazdów mechanicznych mamy stawać się świadkami Miłości na naszych drogach. W tym dniu szczególnie wszyscy kierowcy dziękowali Bogu za bezpieczne podróże i w tym duchu każdy kierowca mógł wesprzeć polskich misjonarzy w zdobywaniu pojazdów potrzebnych w ich trudnej pracy misyjnej.

z1511 VI 2009 r. przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 9.00 odbyła się uroczysta procesja do czterech ołtarzy. W Polsce procesje Bożego Ciała odbywają się już od XIV wieku. W procesję czynnie włączyli się parafianie, którzy przygotowali 4 ołtarze na trasie procesji, były obecne dzieci sypiące kwiatki, chłopcy z dzwonkami, ministranci, lektorzy, dzieci I – komunijne, dziewczęta i niewiasty niosące feretrony, strażacy, mężczyźni niosący światło, pan organista prowadzący śpiew. Wystrój i napisy na ołtarzach nawiązywały do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”. I ołtarz – „Maryjo prowadź nas do źródła życia wiecznego”, II ołtarz – „Eucharystia źródłem życia i świętości”. II ołtarz – „Chrystus Królem Życia”, IV ołtarz – „Serce Jezusa gorejące ognisko miłości”. W intencji wszystkich którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Bożego Ciała i przygotowania ołtarzy została odprawiona Msza św. przez ks. proboszcza 21 VI.

z146 VI 2009 r. aż 5 tys. dzieci z diecezji tarnowskiej spotkało się na II Kongresie Misyjnym w Tarnowie. Plac przed kościołem pw. bł. Karoliny Kózkówny zamienił się w misyjną wioskę, gdzie w „igloo” czy w „afrykańskiej dżungli” można było zrobić sobie zdjęcie. Były koncerty, wspólne tańce, konkursy i wystawa zdjęć z krajów misyjnych. Gośćmi spotkania było kilkunastu misjonarzy, którzy często byli proszeni o autograf. Z dziećmi spotkali się biskup tarnowski Wiktor Skworc i abp Anatole Milandou z Brazzaville, który przebywał z wizytą w diecezji tarnowskiej.