2009

z618 III 2009 r. odbyło się w sali duszpasterskiej na plebanii spotkanie członków Rady Duszpasterskiej z naszej parafii. Rozpoczęliśmy modlitwą o dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii, które mają się rozpocząć 22 III. Rekolekcje w tym roku będzie prowadził ks. mgr Józef Partyka. Zostały przypomniane i ustalone daty najbliższych uroczystości w parafii. Pierwsza Komunia św. dzieci z klasy II będzie 3 V. Rocznica I Komunii św. 17 V. Odpust w kaplicy na Wisowatkach 10 V. Odpust ku czci św. Feliksa 24 V. Ks. proboszcz przypomniał w skrócie główne założenia programu duszpasterskiego na ten rok, który przeżywamy pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Omówiono również najbliższe plany odnośnie spraw gospodarczych: remont ogrodzenia cmentarza i renowacja oświetlenia w kościele.

z57 III 2009 r. mieliśmy okazje przeżywać Misterium Męki Pana Jezusa, tzw. „Pasję” w Stadnikach koło Krakowa, gdzie posługują księża sercanie. Wyruszyliśmy w sobotni poranek, zatrzymując się najpierw w Niegowici, pierwszej parafii ks. Karola Wojtyły, późniejszego papieża. O parafii i Janie Pawle II opowiedział nam ks. Paweł Sukiennik, proboszcz tej parafii. W kościele znajduje się symboliczna płyta nagrobna, nawiązująca do podobnej w Rzymie gdzie spoczywa Jan Paweł II. W Stadnikach zwiedziliśmy klasztor Księży Sercanów i muzeum misyjne. „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa”  to wspólne dzieło księży, kleryków oraz osób świeckich. To „Misterium” przeżywane z wiarą zaprosiło nas do refleksji, do zastanowienia się kim jest dla mnie Ten, który z miłości dla mnie tyle uczynił, tyle wycierpiał. W centrum każdej sceny był Chrystus, który umiłował każdego z nas i za nas wydał samego siebie. To misterium pozwoliło nam jeszcze bardziej uwierzyć i napełnić się nadzieją. W misterium wzięło udział 36 osób z naszej parafii.

z418 I 2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z naszej parafii. Spotkanie przygotowały panie z  Oddziału Caritas działającego przy naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się w kościele, Mszą św. o godz. 15.00 celebrowaną przez ks. proboszcza. Następnie wszyscy udali się do Sali duszpasterskiej na plebanii na dalszą część spotkania. Była wspólna modlitwa, składanie sobie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele naszej Rady Parafialnej. Spotkanie ubogaciła młodzież swoim występem nawiązującym do dawnego kolędowania po domach.

z3W trosce o powołania kapłańskie w naszej diecezji, organizowany jest dzień skupienia dla lektorów starszych oraz młodzieży męskiej zaangażowanej w pracę grup apostolskich oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich. 17 I 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchowym, na dniu skupienia, spotkało się kilkuset lektorów z całej diecezji. Uczestniczyli oni we Mszy św., której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. Była też możliwość rozmowy z rektorem WSD i klerykami. Spotkania te, mające wieloletnią tradycję, cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieńców. Jak sami mówią, to okazja nie tylko do wyciszenia się, refleksji nad własnym życiem i powołaniem ale możliwość poznania kleryckiego życia. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział pięciu lektorów z naszej parafii: Zdunek Krzysztof, Bernardy Dariusz, Hachaj Rafał, Derela Mariusz i Lipchardt Krzysztof.

z211 I 2009 r. dzieci i młodzież z naszej parafii, którzy uczestniczyli w tegorocznej kolędzie misyjnej wyjechali w niedzielne popołudnie na wycieczkę do Krakowa. W czasie wycieczki zwiedziliśmy wystawę szopek krakowskich w Muzeum Historycznym w Krakowie. Mogliśmy podziwiać misternie wykonane szopki krakowskie i zakupić mały model takiej szopki. Zwiedziliśmy również wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Następnie udaliśmy się do kina na film „Madagaskar 2”. W wycieczce wzięło udział 26 osób.

4stycznia4 I 2009 r. uczestniczyliśmy w przedstawieniu Lucjana Rydla „Betlejem Polskie”, które miało miejsce w Tarnowskim teatrze im. Ludwika Solskiego. Rydlowskie “Betlejem...” dzieje się jednocześnie na trzech planach czasowych – w polskiej współczesności, w naszej rodzimej historii i w czasach biblijnych. Jest wpisane w polski krajobraz i rzeczywistość historyczną - ożywia przeszłość. W jasełkach Rydla, Jezus rodzi się wśród polskiej zimy, a w Betlejem leży w Polsce - może gdzieś w Małopolsce, a może na Kaszubach. Biblijny Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski, germanizatorem i rusyfikatorem zarazem; betlejemscy Trzej Królowie to nasi władcy: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Różne postaci uczynił Rydel symbolami polskich walk i cierpień i – nawiązując do najwspanialszych kart naszej historii - stworzył barwny patriotyczny fresk narodowych losów a jednocześnie widowisko urokliwe, z chórami aniołów, Święta Rodziną, pełne najpiękniejszych kolęd i pastorałek... Patronat honorowy nad spektaklem objął ks. biskup Wiktor Skworc. Podczas wystawiania sztuki "Betlejem Polskie" najstarszy tarnowski aktor Zbigniew Kłopocki, zbierał datki wśród publiczności. Kwota zasiliła konto Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętej Kingi w Tarnowie. Placówkę dla niepełnosprawnych prowadzą siostry nazaretanki. W spektaklu wzięło udział 35 osób z naszej parafii. Wcześniej nawiedziliśmy również tarnowską katedrę, oglądając piękną szopkę Bożonarodzeniową.