2009

z2419 XI 2009 r. w czasie wieczornej Mszy św. 4 chłopców zostało przyjętych do Liturgicznej Służby Ołtarza jako ministranci. Podczas uroczystego błogosławieństwa nowych ministrantów ks. proboszcz wypowiedział słowa: „Drodzy chłopcy: Po okresie przygotowania, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie strój ministrancki na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta”.

z27Grupa Misyjna z naszej parafii wyruszyła 14 XI 2009 r. w kolejną wycieczkę. Tym razem udaliśmy się w stronę Krakowa. Wcześniej zatrzymaliśmy się w Bochni aby pomodlić się w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Po modlitwie przed cudownym obrazem Matki Bożej zwiedziliśmy wystawę przypominającą 75 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Następnie udaliśmy się do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy na Stradomiu. Po muzeum oprowadził nas O. Wacław Umiński, pokazując nam ciekawe eksponaty misyjne, które od prawie stu lat przekazywali do Polski misjonarze. Pośród wielu eksponatów misyjnych mogliśmy obejrzeć niezwykle bogaty zbiór przedmiotów chińskich: takich jak łoże mandaryna z XIX suto złocone i rzeźbione (jedyne w Polsce), buciki noszone przez damy na dworze cesarskim. Ciekawe były również eksponaty afrykańskie z Konga i Madagaskaru (rzeźby z drewna, instrumenty muzyczne, skóra węża boa, pancernik). W dziale złotnictwa interesujące były kielichy, pateny, puszki i montrancje oraz relikwiarze. Bogaty był tez zbiór obrazów (m. in. portret króla Polski Stefana Batorego pędzla Marcina Kobera z 1583 r.). Po takiej duchowej uczcie ruszyliśmy w ostatni punkt wycieczki, mianowicie film w kinie „Plaza” pt. „Odlot”, opowiadający o tym, że nawet dziwne dziecięce marzenia mogą się kiedyś spełnić. W wycieczce wzięło udział  25 osób.

 

z-10W X i XI 2009 r. odbył się I turniej ministrantów z naszej parafii w piłkarzyki. Piłkarzyki (inna nazwa to: trambambula, futbol stołowy, piłka stołowa) to gra 2 lub 4 osobowa, imitująca prawdziwy mecz piłki nożnej. Celem gry jest strzelenie przeciwnikowi jak największej liczby goli przy stracie jak najmniejszej ich liczby. Najpopularniejszy system ustawienia figurek to 1-2-5-3. Ustawienie to dzieli boisko na trzy strefy: obrony, pomocy i ataku.

z28W dniu 20 X 2009 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Ks. Andrzej Jeż jest dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Biskup Nominat na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy).

Ksiądz Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu LO w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r.

z23W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009, zatytułowanym „W jego świetle będą chodziły narody”, Ojciec Święty podkreśla, iż działalność Kościoła nie jest ukierunkowana na forsowanie kościelnych idei i umacnianie władzy Kościoła, lecz na głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa, „ponieważ zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w czasach współczesnych jest nie tylko służbą na rzecz chrześcijańskich wspólnot, lecz całej ludzkości”. ”Zapraszam wszystkich”, pisze papież na zakończenie, „do dawania wiarygodnego świadectwa wspólnoty Kościołów poprzez materialne wsparcie, zwłaszcza w czasie kryzysu, jaki ludzkość obecnie przeżywa, aby młode Kościoły były w stanie nieść narodom światło Ewangelii miłości. Niedziela misyjna, którą w tym roku Kościół powszechny solidarnie przeżywa 18 października, jest wołaniem, aby dar Ewangelii dotarł do wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa”. W przeżywanie Niedzieli Misyjnej włączyły się w naszej parafii dzieci należące do PDMD, przygotowując liturgię Mszy św. o godz. 8.00, 11.00 i 15.30. Dzieci również prowadziły różaniec w intencji misji. Każdy mógł również nabyć czasopisma misyjne min; „Świat misyjny” i „Misje dzisiaj”.

z22W sobotę 10 X odbyła się wycieczka w góry młodzieży z naszej parafii. Wzięło w niej udział 26 osób, w większości byli to lektorzy i dziewczęta należące do parafialnej scholi. Naszym celem było Zakopane a konkretnie Giewont. Giewont, ze swoją charakterystyczną sylwetką przypominającą ''śpiącego rycerza'', a także 15-metrowym krzyżem wieńczącym wapienny wierzchołek, stanowi symbol nierozerwalnie związany z Tatrami, a w szczególności z Zakopanem. Bez wątpienia jest to szczyt, który przyciąga uwagę turystów w sposób szczególny. Wszystko to sprawia, że w sezonie letnim jego wierzchołek jest tłumnie oblegany. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy przy dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch niebieskim szlakiem.

z21W X 2009 r. zostały zakończone prace przy nowym ogrodzeniu na naszym cmentarzu parafialnym. Cmentarz parafialny został założony w 1942 r. W 1968 r. cmentarz powiększono i ogrodzono dzięki min. fundacji Klubu Wioski Niedzieliska w Chicago. W 2004 r. teren cmentarza uporządkowano, odnowiono ogrodzenie i zniwelowano teren. W kolejnych latach wykonano alejki z kostki brukowej. W 2009 r. dalsze prace  mogły się toczyć dzięki fundacji Wspólnoty Leśno Gruntowej Niedzieliska. Przebudowano i w praktyce wykonano nowe ogrodzenie od strony frontowej (strona zachodnia cmentarza) oraz odnowiono ogrodzenie od strony południowej. Została założona nowa brama wejściowa na cmentarz. Prace murarskie wykonywał pan Świątek Stanisław z Rajska, natomiast elementy metalowe ogrodzenia oraz bramę wykonał „Usługowy Zakład Ślusarski” pana Marcina Swornowskiego z Zakręcia. Elementy elewacyjne zakupiono w zakładzie betoniarskim „Art.-Bet” Juliana Szwalca z Łegu Tarnowskiego (ta sama firma dostarczyła wcześniej elementów na elewacje kościoła i plebanii). W dalszym etapie planowane jest wykonanie murku przed cmentarzem aby potem ten teren obsadzić krzewami i skalniakami. Całość prac sfinansowała Wspólnota Leśno Gruntowa Niedzieliska.