a-0131 I 2010 r. odbył się w Nowym Sączu Koncert Bożonarodzeniowy "Dziecię się nam narodziło, bądźmy weseli", w czasie którego wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Koncert został zorganizowany przez sądeckie Koło Rodziny Radia Maryja. Była to prawdziwa uczta dla miłośników kolęd i pastorałek. Można było posłuchać tradycyjnych kolęd śpiewanych w naszych kościołach i mniej znanych pastorałek. Również były wykonywane pieśni patriotyczne oraz znane motywy z musicali. Koncert prowadził Ojciec Jan Król z Radia Maryja. Wystąpił również regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lachy. Koncertowi przyświecało przesłanie - każdy uczestnik otrzymał materiały dotyczące ochrony życia dzieci poczętych. Współorganizującą koncert była pani Krystyna Zając. W koncercie wzięli również udział nasi parafianie, którzy udali się do Nowego Sącza w liczbie 25 osób.