a-02Spotkania opłatkowe organizowane przez Caritas dla osób starszych i samotnych w naszej parafii to już tradycja. Nie inaczej było i w tym roku. 17 I spotkaliśmy się w licznym gronie w Sali Duszpasterskiej na plebanii aby wspólnie jeszcze raz świętować radość z Narodzenia Pańskiego. Na spotkaniu były obecne osoby starsze i samotne z naszej parafii oraz przedstawiciele Rady Parafialnej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele. Już w sali wspólne składanie sobie życzeń, śpiew kolęd (i nie tylko), przy akompaniamencie pana organisty dopełnił radości wspólnego spotkania. Ks. proboszcz podziękował wszystkim za przybycie, jak również młodzieży za występ oraz paniom z Caritasu, które troszczyły się aby na stole niczego nam nie zabrakło. Już dziś zapraszamy na przyszły rok.