a-05Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Palma niesiona w procesji wyraża żywą wiarę chrześcijanina, który idzie za zwycięskim Chrystusem Królem chwały. Ta droga prowadzi nas zawsze do chwały wiecznej w niebie. Palma jest symbolem nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycja procesji palmowych nawiązuje do opisywanego w Ewangeliach uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy: mieszkańcy miasta witali Zbawiciela jadącego na osiołku ścieląc na drodze sukno i potrząsając gałązkami palmowymi. W tym dniu we wszystkich parafiach odbywają się procesje z palmami. Tak było również w tym roku w naszej parafii. Po procesji i Mszy św. najpiękniejsze palmy zostały nagrodzone. I miejsce – Kijak Wiktoria, II miejsce Bajor Patrycja, III miejsce Kaczmarczyk Patrycja, IV miejsce Bajor Klaudia, V miejsce  Kijak Kamila, VI miejsce Rams Anita i Wąsik Patrycja. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich za rok do wykonania jeszcze piękniejszych i wyższych palm.