2010

a-05Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Palma niesiona w procesji wyraża żywą wiarę chrześcijanina, który idzie za zwycięskim Chrystusem Królem chwały. Ta droga prowadzi nas zawsze do chwały wiecznej w niebie. Palma jest symbolem nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycja procesji palmowych nawiązuje do opisywanego w Ewangeliach uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy: mieszkańcy miasta witali Zbawiciela jadącego na osiołku ścieląc na drodze sukno i potrząsając gałązkami palmowymi. W tym dniu we wszystkich parafiach odbywają się procesje z palmami. Tak było również w tym roku w naszej parafii. Po procesji i Mszy św. najpiękniejsze palmy zostały nagrodzone. I miejsce – Kijak Wiktoria, II miejsce Bajor Patrycja, III miejsce Kaczmarczyk Patrycja, IV miejsce Bajor Klaudia, V miejsce  Kijak Kamila, VI miejsce Rams Anita i Wąsik Patrycja. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich za rok do wykonania jeszcze piękniejszych i wyższych palm.

a-04W dniach od 19 do 21 marca br. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad Dunajcem odbyły się wielkopostne dni skupienia dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich. Prowadził je Ksiądz Bogusław Skotarek, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju. W dniu skupienia wziął udział przedstawiciel naszej Rady Duszpasterskiej pan Stanisław Czachor. Oprócz modlitwy był też czas na rozmowy i dyskusje na temat funkcjonowania parafii w dzisiejszych czasach. W ramach dnia skupienia uczestnicy wysłuchali też prelekcji na temat: „Chrześcijanin świadkiem Miłości w swojej parafii”, która  nawiązywała do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami miłości”.

a-0131 I 2010 r. odbył się w Nowym Sączu Koncert Bożonarodzeniowy "Dziecię się nam narodziło, bądźmy weseli", w czasie którego wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Koncert został zorganizowany przez sądeckie Koło Rodziny Radia Maryja. Była to prawdziwa uczta dla miłośników kolęd i pastorałek. Można było posłuchać tradycyjnych kolęd śpiewanych w naszych kościołach i mniej znanych pastorałek. Również były wykonywane pieśni patriotyczne oraz znane motywy z musicali. Koncert prowadził Ojciec Jan Król z Radia Maryja. Wystąpił również regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lachy. Koncertowi przyświecało przesłanie - każdy uczestnik otrzymał materiały dotyczące ochrony życia dzieci poczętych. Współorganizującą koncert była pani Krystyna Zając. W koncercie wzięli również udział nasi parafianie, którzy udali się do Nowego Sącza w liczbie 25 osób.

a-0330 I 2010 r. odbyła się wycieczka dzieci i młodzieży którzy brali udział w tegorocznej akcji kolędników misyjnych do Bochni i Krakowa. W Bochni zwiedziliśmy kopalnię soli. Zabytkowa Kopalnia Soli w Bochni to najstarsza na ziemiach polskich kopalnia w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. Jej początki sięgają 1248 r. O blisko ośmiu wiekach eksploatacji przypomina niezwykłe podziemne miasto, zachwycając niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami wykutymi w solnych skałach oraz oryginalnymi rzeźbami i urządzeniami wykorzystywanymi przed wiekami. Kopalnię zwiedzaliśmy pieszo, podziemną kolejką oraz…. łodziami na głębokości 223 m. Przepiękna była kaplica św. Kingi, która jest patronką górników. Po kopalni oprowadzał nas przewodnik, pan Wacław opowiadając min. o pracy górników i o ciekawych podaniach i legendach z tym związanych. Mogliśmy zobaczyć dawne maszyny i urządzenia górnicze i posmakować soli na głębokości 200 m. Odważni mogli zjechać na specjalnej pochylni. Pełni wrażeń mogliśmy udać się dalej do Krakowa aby tam oglądnąć film „Planeta 51”. W wycieczce wzięło udział 29 osób i wszyscy wrócili szczęśliwie do parafii.

a-02Spotkania opłatkowe organizowane przez Caritas dla osób starszych i samotnych w naszej parafii to już tradycja. Nie inaczej było i w tym roku. 17 I spotkaliśmy się w licznym gronie w Sali Duszpasterskiej na plebanii aby wspólnie jeszcze raz świętować radość z Narodzenia Pańskiego. Na spotkaniu były obecne osoby starsze i samotne z naszej parafii oraz przedstawiciele Rady Parafialnej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele. Już w sali wspólne składanie sobie życzeń, śpiew kolęd (i nie tylko), przy akompaniamencie pana organisty dopełnił radości wspólnego spotkania. Ks. proboszcz podziękował wszystkim za przybycie, jak również młodzieży za występ oraz paniom z Caritasu, które troszczyły się aby na stole niczego nam nie zabrakło. Już dziś zapraszamy na przyszły rok.