2008

z-3528 XII 2008 r. w święto Najświętszej Rodziny, na Mszy św. o godz. 11.00 został uroczyście poświęcony obraz błogosławionej Karoliny Kózka. Obraz zawisł w nawie głównej naszego kościoła, nad stacją XII Drogi Krzyżowej, pomiędzy witrażami św. Maksymiliana i Jana Pawła II. Obraz poświęcił ks. prałat Stanisław Czachor, nasz rodak z Niedzielisk. W modlitwie błogosławieństwa ks. prałat wypowiedział słowa: „Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały.

z-32Już po raz kolejny w naszej parafii dzieci należące do „Grupy Misyjnej” i spoza niej wzięły udział w akcji kolędników misyjnych. Hasłem tegorocznej kolędy misyjnej były słowa Sara mbi Ga zo – „pomóż mi stać się człowiekiem”.  W tym roku, kolędnicy misyjni, zebranymi ofiarami wesprą kilka projektów, które związane są z pracą naszych księży w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Ekwadorze, Brazylii i Peru, projekty sióstr misjonarek z Republiki Konga, świeckich misjonarek Kamerunu i Peru oraz projekt papieski w ramach funduszu PDMD dla Papui-Nowej Gwinei.

z-33W tym roku Roraty w naszej parafii odbywały się pod hasłem „Piszę do Ciebie”. Temat Rorat 2008 nawiązuje do Roku św. Pawła ogłoszonego przez Benedykta XVI. Spotkania roratnie przygotowane są w ten sposób, by dzieci poznały nie tylko historię św. Pawła, ale również jego naukę. Pierwszego dnia uczestnicy Rorat otrzymali specjalny plakat adwentowy. Zawieszony w domu miał wszystkim domownikom przypominać trwający czas przygotowania do Bożego Narodzenia. W kolejnym dniu dzieci dostały portret św. Pawła i wokół niego na plakacie zawieszały obrazki otrzymywane w pozostałe dni Rorat. Obrazki przedstawiały historię życia św. Pawła.

 

z-34W kwietniu 2008 r. zostały poddane renowacji dwa witraże z naszego kościoła parafialnego. Pierwszy to witraż przedstawiający św. Świerada patrona diecezji tarnowskiej. Został on założony w naszym kościele w 1987 r. z fundacji Zofii Mazur oraz Marii i Bronisława Delimat. Drugi to witraż przedstawiający sanktuaria diecezji tarnowskiej i koronowane wizerunki Matki Bożej - Tuchów, Zawada, Bochnia, Przeczyca, Odporyszów, Okulice, Nowy Sącz, Limanowa, Lipinki oraz Szczyrzyc. Witraż fundowała Julia Skura w 1987 r. Oba witraże projektował artysta plastyk z Krakowa – Maciej Kauczyński. Witraże wykonał Zakład Produkcji Witraży z Krakowa – Zbigniewa Gustawa. Również ten Zakład podjął się renowacji tych witraży. Koszt to kwota 3000 zł, która złożyli parafianie. W tym czasie również pan Adam Sroka z Wisowatek odnowił 12 zabytkowych lichtarzy.

 

z-3115 XI 2008 r. dzieci należące do Grupy Misyjnej, działające w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci w naszej parafii wyruszyły na kolejny wycieczkowo-pielgrzymi szlak. Tym razem udaliśmy się w stronę Krakowa a konkretnie do miejscowości Stadniki. Wcześniej  jednak nawiedziliśmy Niegowić, miejsce gdzie był wikariuszem ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. W kościele znajduje się symboliczna płyta nagrobna, nawiązująca do podobnej w Rzymie gdzie spoczywa Jan Paweł II. O Janie Pawle II opowiedziała nam siostra zakonna, pokazując również pamiątki związane z jego osobą. Główny cel naszej pielgrzymki to były Stadniki. Znajduje się tam Seminarium Duchowne Księży Sercanów.

z-30W środę 12 XI 2008 r. nasza parafia przeżywała uroczystość przyjęcia do służby ministranckiej 3 nowych chłopców. Po dwumiesięcznym przygotowaniu, nowi ministranci zostali pobłogosławieni, otrzymując kapturki, znak służby ministranckiej. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii", nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! ,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! Nowi ministranci to: Pawlik Bartłomiej, Gałek Jakub i Marcin Rybacki. Nowym ministrantom życzymy wielu łask Bożych i wytrwałości w owocnej służbie przy Chrystusowym ołtarzu w naszym kościele.

 

z-2811 XI w 90 rocznicę odzyskania niepodległości młodzież z naszej parafii przedstawiła  montaż słowno-muzyczny tzw. „Wypominki Narodowe”. Młodzież oraz zebrani parafianie modlili się za tych, którzy zginęli w walce, w obozach, na ulicy, zginęli, bo nie chcieli żyć w Polsce zniewolonej, upokorzonej. Poległym za Ojczyznę winni jesteśmy pamięć, szacunek i modlitwę. W czasie wypominek wspomniani byli polegli w obronie ojczyzny od powstania kościuszkowskiego aż do czasów współczesnych. Modliliśmy się również za poległych i pomordowanych w czasie I i II Wojny Światowej z naszej parafii, zamordowanych w obozach, zesłanych na Sybir oraz za zmarłych nauczycieli i kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii.