z-1W tym roku, na X już spotkaniu kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej w parafii bł. Karoliny w Tarnowie, dnia 12 stycznia 2008 r. zebrało się prawie 3200 kolędników misyjnych ze 104 parafii diecezji tarnowskiej, którym towarzyszyło 400 opiekunów: 50 sióstr zakonnych i tyle samo kapłanów, rodzice i nauczyciele. Gościnnie przybyły też grupy kolędników z sąsiednich diecezji: krakowskiej, przemyskiej, kieleckiej i sandomierskiej. W spotkaniu uczestniczyły również dzieci i młodzież z naszej parafii, którzy w 2007 r. brali udział w akcji kolędników misyjnych, łącznie 26 osób.

Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Władysław Bobowski, który później sam powiedział, że w roku złotego jubileuszu swego kapłaństwa przeżywał swoistego rodzaju prymicje. Przewodniczył bowiem takiemu spotkaniu po raz pierwszy. Podczas homilii, ze słowami zachęty do podejmowania ciągłego trudu misyjnego apostołowania, zwrócił się przebywający na urlopie ks. Grzegorz Koza, pracujący w Ekwadorze. Wyszukiwał on wśród przebranych kolędników, dzieci ze wszystkich kontynentów. Byli tam Latynosi, wśród których on na co dzień pracuje. Była też pokaźna grupa czarnoskórych dzieci, nie brakło też polskich twarzy z szarfami wskazującymi na przynależność do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wszystkim grupom kolędniczym towarzyszyła "Para biblijnych wędrowców z Azji" szukająca schronienia w betlejemskich zagrodach. O jubileuszu PDMD w Polsce przypomniała procesja z symbolicznymi darami 150 cukierków na 150-lecie Dzieła, zabawki militarne miały zmobilizować dzieci i rodziców do wychowania do pokoju i rezygnacji z formy zabawy w wojnę. Brudna woda i butelka mineralnej miały uświadomić życiodajną wartość wody, której tak bardzo brakuje ludziom w wielu miejscach świata, a także potrzebę pomocy, jaką w tym względzie okazali misyjni kolędnicy. Tabliczka z kredą i płyta CD miały zachęcić dzieci do wdzięczności za możliwość edukacji i troski o ich rówieśników nie mających dostępu do szkoły. Po zakończonej Eucharystii nastąpiła przerwa na tradycyjną herbatę z drożdżówką oraz konkurs na najładniejsze stroje kolędnicze, w którym wzięły udział dzieci z 26 parafii. Do dzieci zwrócił się ks. Jan Piotrowski - dyr. PDM w Polsce, oraz p. Anna Sobiech - pełniąca funkcję sekretarza krajowego PDMD, którzy wraz z ks. Piotrem Boracą - sekretarzem krajowym PDPA, byli gośćmi X Spotkania kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej.