z-427 I 2008 r. w sali duszpasterskiej na plebanii miało miejsce spotkanie opłatkowe członkiń róż różańcowych. W spotkaniu wzięły udział panie z następujących róż różańcowych: św. Magdaleny, św. Faustyny i św. Teresy. Spotkanie przebiegało w atmosferze Bożego Narodzenia. Był czas na wspólną modlitwę, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Wspólny śpiew kolęd dopełnił to miłe spotkanie. Spotkanie przygotowały zelatorki poszczególnych róż.