Z-5W dniach od 5 do 8 II 2008 r. miały miejsce w Czchowie - Dni Formacji Misyjnej dla kolędników misyjnych.  Spotkanie odbyło się w domu Formacji Misyjnej na Kozieńcu imieniem ks. Jana Czuby, tarnowskiego misjonarza zamordowanego w Kongo 27 X 1998 r. Uczestnicy mieli okazję poznać i pogłębić znajomość Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz  spotkali się z misjonarzami, pierwszymi świadkami misji oraz oglądnąć filmy misyjne. Poznali też bliżej kraje, konkretne misje, dzieci i misjonarzy, dla których w danym roku oddali zebrane ofiary. Z naszej parafii w tym turnusie wzięły udział 4 osoby, które w tym roku chodziły z kolędą misyjną: Wróbel Katarzyna, Czachor Magdalena, Hachaj Sylwia oraz Hanek Karolina