z-8Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego byłego proboszcza parafii Niedzieliska ks. Władysława Mirowskiego, który zmarł w dniu 2 marca 2008 r.

Ks. Władysław Mirowski urodził się 10 lutego 1936 r. w Wielopolu Skrzyńskim. Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1961 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Biesiadki, Łączki Kucharskie, Łososina Górna, Cmolas, Czarna Tarnowska, Przyszowa, Pleśna i Binarowa. Od 1980 r. był proboszczem w parafii Niedzieliska. Po złożeniu urzędu proboszcza, od 2003 r. zamieszkał jako rezydent w parafii Wielopole Skrzyńskie.

Uroczystościom pogrzebowym w imieniu ks. Bpa Wiktora Skorca przewodniczył Ks. Infułat Władysław Kostrzewa przy licznym udziale kapłanów oraz wiernych, również z naszej parafii (około 80 osób). Ciało ks. Władysława zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Wieczny odpoczynek…