z-9Od 2 do 5 III 2008 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. mgr Eugeniusz Mrożek, wikariusz z parafii św. Małgorzaty z Nowego Sącza. Nauki rekolekcyjne nawiązywały do hasła roku duszpasterskiego: „Otoczmy troską życie”.

Rekolekcjonista w sposób barwny przedstawił nam drogę do Boga, która wiedzie poprzez ziemskie życie do życia wiecznego. Mamy troszczyć się o nasze życie duchowe. Nauki były przeplatane wieloma przykładami z codziennego życia. Szczególnie cieszyły się dzieci poznając wiele nowych piosenek religijnych przy akompaniamencie gitary. W czasie rekolekcji przeżyliśmy również śmierć byłego proboszcza naszej parafii ks. Władysława Mirowskiego. W ostatnim dniu rekolekcji parafianie udali się na pogrzeb do Wielopola Skrzyńskiego.