z-12Ks. Biskup ordynariusz Wiktor Skworc wydał specjalny komunikat dotyczący inicjatywy przywrócenia Święta Trzech Króli w którym pisze min:. Wielkanoc jest objawieniem chwały Jezusa Chrystusa, który pokonał ciemność zła i śmierci, a światłem Swego zmartwychwstania rozjaśnił mroki ludzkiego życia, napełniając je niegasnącą nadzieją. Objawienie Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego znajduje swój początek w Jego objawieniu, które dokonało się na początku ziemskiego życia Syna Bożego wobec Pasterzy i Trzech Mędrców. Każdego roku wspominamy to wydarzenie jako uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypada 6 stycznia. Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto Kościoła, obchodzone już od IV wieku.

W tradycji wielu krajów Europy liturgiczny obchód uroczystości Objawienia Pańskiego łączył się z dniem wolnym od pracy. Podobnie było i w naszej Ojczyźnie, jednak władze komunistyczne w 1960 roku odebrały Świętu Trzech Króli status dnia wolnego. Obecnie dojrzeliśmy już do tego, aby poprzez odpowiednią inicjatywę ustawodawczą doprowadzić do wpisania uroczystości Objawienia Pańskiego do kalendarza dni świątecznych, w których powstrzymujemy się od pracy i świętujemy. W związku z tym zwracam się do Was – Drodzy Bracia i Siostry – z prośbą, abyście udzielili swojego poparcia projektowi ustawy o przywrócenie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. W naszej parafii poparcia dla tej inicjatywy udzieliło około 400 osób.