z-18W diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie-Kozieńcu organizowane są kilkanaście razy w roku dni formacji misyjnej dla róż żywego różańca. Uczestnicy podczas tych spotkań poznają ideę Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Zapoznają się z postacią i dziełem Pauliny Jaricot, która będąc założycielką żywego różańca, stoi również u początków Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W dniach od 13 do 15 VI 2008 r. w kolejnym turnusie wzięły udział dwie przedstawicielki róż różańcowych z naszej parafii: panie - Czesława Zdunek i Mundała Maria. Uczestnicy spotkali się również z misjonarzami, pierwszymi świadkami misji. Prace misjonarzy poznali również z misyjnych filmów.