z-19W niedziele 21 VI gościliśmy w naszej parafii pana Leszka Jaworskiego. Jest on Krajowym Animatorem Rycerstwa Niepokalanej. W prelekcji na zakończenie każdej mszy św. przedstawił on historię Rycerstwa Niepopokalanej. Rycerstwo Niepokalanej zostało założone przez św. O. Maksymiliana M. Kolbego 16 X 1917 r. (wówczas jeszcze kleryka studiującego w Rzymie) w celu obrony wiary i Kościoła. Jako kleryk św. Maksymilian M. Kolbe widział panoszące się zło na zachodzie i wschodzie Europy. Manifestacje masońskie na Placu św. Piotra i groźby, że szatan będzie rządził na Watykanie, a Papież będzie mu za "szwajcara".

W związku z tym założył grupę modlitewną pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej, obierając Matkę Najświętszą jako przewodniczkę i pośredniczkę u Pana Boga. Grupa ta miała działać przeciwko masonizmowi na zachodzie i komunizmowi na wschodzie. Natomiast Cudowny Medalik Matki Bożej, który Niepokalana objawiła św. Katarzynie Laboure miał być i jest nadal zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej czyli do Maryi. Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle: "Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi"

Każdy kto zapisał się do Rycerstwa Niepokalanej otrzymał cudowny medalik, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa. Do Rycerstwa zapisało się około 330 osób. Można było również nabyć książki o św. Maksymilianie Kolbe i Rycerstwie Niepokalanej.