z-22Papieskie Dzieła Misyjne w naszej diecezji, jak co roku, organizują Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB) dla dzieci i młodzieży. Wszystkie turnusy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej organizowane są w połączeniu z nauką języka angielskiego. Dzieci i młodzież są zapoznawani z postaciami o wielkim sercu, których życie złączone było z działalnością misyjną, z założycielami misyjnych Dzieł, a także z wielkimi misjonarzami, którzy mogą być możliwym do naśladowania wzorem dla współczesnego dziecka. Przed południem przewidziane jest również 90 minut języka angielskiego.

Uczestnicy poznają słownictwo religijne i podstawowe modlitwy chrześcijańskie w tym języku. Czas popołudniowy przewidziany jest na wycieczki, zabawy, gry. Każdy dzień kończy się tzw. „pogodnym wieczorem” – chwilą szczególnej rozrywki i radości. Inspiracją do misyjnego otwarcia i zaangażowania, bez wątpienia, są również spotkania z misjonarzami, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami misyjnej pracy, opowiadają też o sytuacji afrykańskich czy latynoamerykańskich dzieci – rówieśników, uczestników MWB. Podobną rolę odgrywają filmy o tematyce misyjnej. Na turnusie w dniach 7 – 18 VIII 2008 r. uczestniczyły dziewczęta z Gimnazjum z naszej parafii: Hanek Karolina, Rams Magdalena, Czachor Magdalena, Hachaj Sylwia i Hachaj Klaudia.