z-2317 sierpnia wyruszyła z Tarnowa XXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, w tym roku odbywająca się pod hasłem „Wzorem św. Pawła być uczniem Chrystusa”. Wśród 9 tysięcy pielgrzymów było 10 osób z naszej parafii. Nasi pielgrzymi pielgrzymują w grupie 7 św. Józefa. Przewodnikiem Grupy jest ks. Janusz Bociek, wikariusz z Okulic. Pielgrzymkę zainaugurowała Msza św. na Placu Katedralnym w Tarnowie. Przewodniczył jej biskup pomocniczy Wiesław Lechowicz. W homilii zachęcał do współzawodnictwa o zbawienie.

Nawiązując do hasła, życzył, aby pielgrzymi nauczyli się być uczniami Chrystusa. Ponieważ pierwszy raz po święceniach biskupich przewodniczył on Mszy św. pielgrzymkowej, otrzymał żywą owcę. Podczas 9-dniowych rekolekcji w drodze były prymicje i śluby. Na trasie trwała też peregrynacja relikwii bł. Karoliny, które odwiedziły każdą grupę. Tarnowska pielgrzymka ma swoje zaplecze duchowe. Osoby, które nie mogą wyruszyć pieszo, modlą się w intencji pielgrzymów, słuchają relacji w RDN Małopolska. Z naszej parafii pielgrzymów duchowych było ponad 30. W czwartym dniu pielgrzymów odwiedził ks. proboszcz wraz z  grupą młodzieżą z naszej parafii.