z-29W listopadzie 2008 r. zakończyliśmy prace przy zmianie instalacji elektrycznej w naszym kościele. Została dokonana wymiana liczników, wyniesienie licznika na zewnątrz i wymiana tablicy sterowniczej oświetlenia kościoła i dzwonów. Zmieniony został układ półpośredni na bezpośredni(przez to będą mniejsze opłaty za prąd). Zostały założone nowe skrzynki sterownicze wraz z wyposażeniem. Prace te wykonała firma pana Tadeusza Małka ze Szczurowej. Przy tej okazji odnowiliśmy również zakrystie (malowanie), zostały założone nowe lampy. Również zabezpieczyliśmy instalacje elektryczną na stropie kościoła. Koszt tej inwestycji to 12 000 zł, w tym materiały 9600 zł. Środki na te inwestycje zostały pozyskane od parafian oraz od pana Andrzeja Polichta, naszego rodaka z Chicago, który na ten cel przeznaczył 7000  zł.