z-3528 XII 2008 r. w święto Najświętszej Rodziny, na Mszy św. o godz. 11.00 został uroczyście poświęcony obraz błogosławionej Karoliny Kózka. Obraz zawisł w nawie głównej naszego kościoła, nad stacją XII Drogi Krzyżowej, pomiędzy witrażami św. Maksymiliana i Jana Pawła II. Obraz poświęcił ks. prałat Stanisław Czachor, nasz rodak z Niedzielisk. W modlitwie błogosławieństwa ks. prałat wypowiedział słowa: „Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały.

Pobłogosław ten obraz błogosławionej Karoliny Kózka. Spraw abyśmy nie tylko wzywali jej wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa”. Obraz został ufundowany przez rodzinę Jana i Haliny Stąsiek z Chicago. Jest to obraz olejny, namalowany przez malarza Tadeusza Kowala z Woli Radłowskiej. Koszt obrazu wraz z ramami wyniósł 2300 zł. Podobny obraz błogosławionej Karoliny Kózka został również w tym czasie zawieszony w kaplicy św. Stanisława na Wisowatkach, ufundowany przez pewną rodzinę z Wisowatek.