2008

z-1524 V 2008 r. dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, należące do Grupy Misyjnej w naszej parafii, w ramach cotygodniowego spotkania wyruszyły na wycieczkę rowerową tym razem w stronę Wisowatek, gdzie znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa i męczennika. Zaopatrzeni w rowery, przy pięknej majowej pogodzie ruszyliśmy przez las w stronę Wisowatek. Najpierw nawiedziliśmy kaplicę gdzie po krótkiej modlitwie ks. proboszcz opowiedział nam o historii tej kaplicy i o św. Stanisławie, patronie tej kaplicy.

z-14Niedziela 11 V była radosnym dniem w naszej parafii: 9 drugoklasistów z naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w liturgii Mszy Świętej. Do pierwszej w życiu Komunii Św. dzieci przystąpiły na Mszy Św. o godz. 11.00. Liturgii przewodniczył Ks. Proboszcz, który w kazaniu przypomniał, że źródłem prawdziwego pokoju jest sam Chrystus, który pragnie wciąż gościć w sercach czystych i dobrych oraz że troska o przyszłe pokolenie nie może ograniczać się jedynie do przygotowania dnia I Komunii, lecz powinna również trwać w każdym dniu. Na koniec dzieci podziękowały Panu Bogu, swoim rodzicom, pani wychowawczyni oraz ks. proboszczowi za przygotowanie do tej uroczystości. Dzieci które przystąpiły do I Komunii św. to: Wierzbicka Klaudia, Rams Anita, Wróbel Sylwia, Wróbel Anna, Gałek Jakub, Wójcik Agnieszka, Gałek Norbert, Wąsik Patrycja, Pawlik Bartłomiej.

 

z-13W niedzielę 4 V 2008 r. odbył się odpust  ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona kaplicy na Wisowatkach. Uroczystej sumie o godz. 11.00, sprawowanej w intencji zmarłego ks. Władysława Mirowskiego z intencji parafian z Wisowatek, przewodniczył ks. mgr Albert Urbaś, proboszcz parafii Uście Solne. Słowo Boże które głosił sumista nawiązywało do postaci św. Stanisława. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna. W uroczystości wzięli udział liczni wierni z Wisowatek, parafii Niedzieliska i z sąsiednich parafii.

z-1119 IV 2008 r. odbyła się wycieczka dzieci z Grupy Misyjnej. Wyruszyliśmy busem o godz. 7.30 spod kościoła. Najpierw nawiedziliśmy miejscowość Tropie, gdzie znajduje się jeden z najstarszych kościołów diecezji z XI w. związany z kultem św. Świerada i św. Benedykta patronów naszej diecezji. Kolejnym punktem wycieczki był Stary Sącz. Najpierw pomodliliśmy się w klasztorze sióstr klarysek gdzie znajdują się relikwie św. Kingi. Następnie pojechaliśmy pod ołtarz papieski, miejsce gdzie Jan Paweł pielgrzymował w 1999 r. Zwiedziliśmy również muzeum papieskie. Wreszcie dotarliśmy do Krynicy. Tutaj odwiedziliśmy pijalnię wód mineralnych i wyjechaliśmy na Górę Parkową. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Skansenu Pszczelarskiego w Stróżach koło Grybowa. I oczywiście Mc Donalds w Nowym Sączu! W wycieczce wzięło udział 26 osób wraz z ks. proboszczem Józefem Masłoniem.

 

z-12Ks. Biskup ordynariusz Wiktor Skworc wydał specjalny komunikat dotyczący inicjatywy przywrócenia Święta Trzech Króli w którym pisze min:. Wielkanoc jest objawieniem chwały Jezusa Chrystusa, który pokonał ciemność zła i śmierci, a światłem Swego zmartwychwstania rozjaśnił mroki ludzkiego życia, napełniając je niegasnącą nadzieją. Objawienie Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego znajduje swój początek w Jego objawieniu, które dokonało się na początku ziemskiego życia Syna Bożego wobec Pasterzy i Trzech Mędrców. Każdego roku wspominamy to wydarzenie jako uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypada 6 stycznia. Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto Kościoła, obchodzone już od IV wieku.

z-10W poniedziałek 7 kwietnia o godz. 15.00, 16 uczniów klasy III gimnazjum z naszej parafii po 3-letnim okresie przygotowania przyjęło z rąk Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.  W homilii mszalnej Szafarz Sakramentu w pięknych słowach zachęcał młodzież, by stawiała zdecydowany opór demoralizacji i negatywnym trendom obecnym w dzisiejszej kulturze i mentalności. Na koniec uroczystości - po błogosławieństwie krzyży - pamiątek bierzmowania, przedstawiciele młodzieży podziękowali Ks. Biskupowi za posługę sakramentalną, zapewniając, że umocnieni Duchem Świętym, będą autentycznymi świadkami Chrystusa. Z naszej parafii Sakrament Bierzmowania przyjęli: Czachor Angelika, Zachara Klaudia, Czachor Karolina, Łucarz Malwina, Mundała Magdalena, Lipchardt Marzena, Cieśla Elżbieta, Pięta Iwona, Duś Dariusz, Wąsik Mateusz, Duś Damian, Wąsik Natalia, Sowiński Daniel, Sowidzka Sylwia, Bylica Ewa, Sowidzka Patrycja.

 

z-9Od 2 do 5 III 2008 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. mgr Eugeniusz Mrożek, wikariusz z parafii św. Małgorzaty z Nowego Sącza. Nauki rekolekcyjne nawiązywały do hasła roku duszpasterskiego: „Otoczmy troską życie”.

Rekolekcjonista w sposób barwny przedstawił nam drogę do Boga, która wiedzie poprzez ziemskie życie do życia wiecznego. Mamy troszczyć się o nasze życie duchowe. Nauki były przeplatane wieloma przykładami z codziennego życia. Szczególnie cieszyły się dzieci poznając wiele nowych piosenek religijnych przy akompaniamencie gitary. W czasie rekolekcji przeżyliśmy również śmierć byłego proboszcza naszej parafii ks. Władysława Mirowskiego. W ostatnim dniu rekolekcji parafianie udali się na pogrzeb do Wielopola Skrzyńskiego.