2008

z-8Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego byłego proboszcza parafii Niedzieliska ks. Władysława Mirowskiego, który zmarł w dniu 2 marca 2008 r.

Ks. Władysław Mirowski urodził się 10 lutego 1936 r. w Wielopolu Skrzyńskim. Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1961 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Biesiadki, Łączki Kucharskie, Łososina Górna, Cmolas, Czarna Tarnowska, Przyszowa, Pleśna i Binarowa. Od 1980 r. był proboszczem w parafii Niedzieliska. Po złożeniu urzędu proboszcza, od 2003 r. zamieszkał jako rezydent w parafii Wielopole Skrzyńskie.

z711 lutego 2008 r., w Sanktuarium w Porąbce Uszewskiej odbyły się Diecezjalne obchody XVI Światowego Dnia Chorego. Pod koniec XIX wieku ks. Jan Palka, ówczesny wikariusz w Porąbce Uszewskiej, wielki czciciel Matki Bożej, pielgrzymował do Lourdes. Tak zachwycił się tamtym miejscem i jego atmosferą, że postanowił wybudować podobną Grotę w parafii, w której pracował. Chciał w ten sposób ożywić na nowo kult Maryi. Miejsce pod Grotę wyznaczono na malowniczym wzniesieniu Gdów. W budowę zaangażowali się parafianie. Dzięki ich wysiłkowi latem 1904 roku, ukończona została najważniejsza - środkowa część Groty. Poświęcono ją 8 grudnia. Rok później dobudowano dalsze boczne części Groty. Z biegiem lat zmieniało się oblicze tego miejsca. Otaczane troską przez duszpasterzy i wiernych stawało się coraz piękniejsze. Z roku na rok coraz więcej przybywa tu pielgrzymów.

Z-6Dnia 9 II 2008 r. odbył się turniej tenisa stołowego ministrantów z naszej parafii. Cieszył się on dużym zainteresowaniem chłopców. W turnieju wzięło udział 14 ministrantów. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wolą walki aby zwyciężyć i zdobyć cenne nagrody. Turniej odbył się gościnnie w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach. Po eliminacjach do ścisłego finału przeszli następujący ministranci. Madej Sebastian, Hanek Bartłomiej, Król Sebastian, Wróbel Paweł i Góra Bartłomiej. W finale 1 miejsce zajął Hanek Bartek, drugie miejsce Madej Sebastian a trzecie Król Sebastian. Sędzia zawodów był ks. proboszcz.

Z-5W dniach od 5 do 8 II 2008 r. miały miejsce w Czchowie - Dni Formacji Misyjnej dla kolędników misyjnych.  Spotkanie odbyło się w domu Formacji Misyjnej na Kozieńcu imieniem ks. Jana Czuby, tarnowskiego misjonarza zamordowanego w Kongo 27 X 1998 r. Uczestnicy mieli okazję poznać i pogłębić znajomość Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz  spotkali się z misjonarzami, pierwszymi świadkami misji oraz oglądnąć filmy misyjne. Poznali też bliżej kraje, konkretne misje, dzieci i misjonarzy, dla których w danym roku oddali zebrane ofiary. Z naszej parafii w tym turnusie wzięły udział 4 osoby, które w tym roku chodziły z kolędą misyjną: Wróbel Katarzyna, Czachor Magdalena, Hachaj Sylwia oraz Hanek Karolina

 

z-427 I 2008 r. w sali duszpasterskiej na plebanii miało miejsce spotkanie opłatkowe członkiń róż różańcowych. W spotkaniu wzięły udział panie z następujących róż różańcowych: św. Magdaleny, św. Faustyny i św. Teresy. Spotkanie przebiegało w atmosferze Bożego Narodzenia. Był czas na wspólną modlitwę, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Wspólny śpiew kolęd dopełnił to miłe spotkanie. Spotkanie przygotowały zelatorki poszczególnych róż.

 

z-320 I 2008 r. dzieci z Grupy Misyjnej z naszej parafii(łącznie 26 dzieci)  wyruszyły  do Bochni aby uczestniczyć w przedstawieniu Jasełek Bożonarodzeniowych. Najpierw nawiedziliśmy kościół św. Mikołaja w Bochni, gdzie znajduje się również sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Zobaczyliśmy również pomnik Jana Pawła II i szopkę, która znajduje się na placu przed kościołem. Jasełka, które zobaczyliśmy były przygotowane przez rodziców i dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek. Przedstawienie wszystkim się bardzo podobało.

z-213 I 2008 roku odbyło się w naszej parafii spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z naszej parafii. Spotkanie przygotowały panie z  Oddziału Caritas działającego przy naszej parafii. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się w kościele, Mszą św. o godz. 15.00 celebrowaną przez ks. proboszcza. Następnie wszyscy udali się do sali duszpasterskiej na plebanii na dalszą część spotkania. Po wspólnej modlitwie, słowie wprowadzającym  ks. proboszcza i życzeniach, nastąpiło łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Przy herbatce i smacznym cieście oraz owocach, śpiewaliśmy kolędy(przy akompaniamencie pana organisty Franciszka Hachaja), radując się z narodzenia Jezusa Chrystusa. Już po raz kolejny spotkanie ubogacił występ młodzieży którzy jako Grupa Kolędnicza wesoło nam zakolędowali, przypominając piękną tradycje kolędowania po domach, która niestety już zanika.