2008

z-1W tym roku, na X już spotkaniu kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej w parafii bł. Karoliny w Tarnowie, dnia 12 stycznia 2008 r. zebrało się prawie 3200 kolędników misyjnych ze 104 parafii diecezji tarnowskiej, którym towarzyszyło 400 opiekunów: 50 sióstr zakonnych i tyle samo kapłanów, rodzice i nauczyciele. Gościnnie przybyły też grupy kolędników z sąsiednich diecezji: krakowskiej, przemyskiej, kieleckiej i sandomierskiej. W spotkaniu uczestniczyły również dzieci i młodzież z naszej parafii, którzy w 2007 r. brali udział w akcji kolędników misyjnych, łącznie 26 osób.