PROBOSZCZ PARAFII NIEDZIELISKA
KS. MGR JÓZEF MASŁOŃ

Ks. Józef Masłoń - urodził się 2 grudnia 1964 r. w Tarnowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Biskupicach Radłowskich. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w radłowie. W 1983 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z patrologii pt. „Idea Boga u Atenagorasa z Aten”. Dnia 4 czerwca 1989 r. z rąk arcybiskupa J. Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
p.w. MBNP w Woli Rzędzińskiej w latach 1989-1992
p.w. św. Jana Chrzciciela w Książnicach w latach 1992-1996
p.w. św. Jadwigi w Dębicy w latach 1996-1999
p.w. MBNP w Mielcu w latach 1999 - 2006

Od 27 VIII 2006 r. pełni obowiązki proboszcza w parafii p.w. św. Feliksa w Niedzieliskach.

Modlitwa o Powołania:

Święty Jan Maria VianneyO Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości.


Proboszczowie parafii św. Feliksa w Niedzieliskach:

 • - Ks. Józef BARSZCZ(1941-1946), syn Andrzeja, rolnika i Agnieszki z d. Głaz. Urodzony 17 VI 1896 r. w Babulach, parafia Padew. Gimnazjum ukończył w Mielcu i Tarnowie. Świecenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 29 V 1922 r. z rąk bpa L. Wałegi. Od 1 VIII 1922 r. wikary w Trzcianie, od 1 VIII 1923 r. w Limanowej. 24 III 1928 r. został wicerektorem Seminarium Duchownego w Tarnowie. W kwietniu 1929 r. został katechetą Szkół Podstawowych Żeńskich im. J. Słowackiego i Królowej Jadwigi. Od 1 XI 1932 r. uczył także w Szkole im. M. Kopernika. Od 1 IX 1941 r. był rektorem kościoła w Niedzieliskach. Od  4 IX 1947 r. został katechety w Szkole Podstawowej w Tuchowie. W 1960 r. przeszedł na emeryturę i od 8 VI 1960 r. został kapelanem Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie. Tutaj jeszcze bardziej uwidoczniła się jego dobroć i pobożność. 1 IV 1970 r. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia(min. słabnącego wzroku) zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie, gdzie zmarł 29 IX 1972 r.  Pochowany w Padwi. Był odznaczony EC i RM w 1951 r.
 • - Ks. Władysław KUŁAKOWSKI(1947-1955), rektor kościoła, później proboszcz, ur. 24 VI 1876 r., świecenia kapłańskie przyjął w 1903 r. jako kapłan diecezji lwowskiej, były pro­boszcz parafii Batiatycze, kapłan wygnaniec z archidiecezji lwowskiej. Był organizatorem wspólnoty parafialnej w Niedzieliskach. W czasie jego duszpasterzowania  3 grudnia 1951 r. Ks. Bp Jan Stępa, Ordyna­riusz Tarnowski erygował w Niedzieliskach samodzielną parafię. Zmarł 14 VI 1955 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Niedzieliskach.
 • - Ks. Stanisław AUGUSTYN(1955-1980), syn Jana i Rozalii z d. Płaza. Brat ks. Józefa, ur. 24 X 1918 r. w Zarębkach, parafia Molas. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnej parafii, Gimnazjum w 1939 r. w Kolbuszowej. W 1944 r. przyjął świecenia kapłańskie – subdiakonatu 2 VII, diakonatu 23 VI, prezbiteratu 20 VIII – z rąk metropolity krakowskiego kardynała A. S. Sapiehy. Jako wikary od 30 VIII 1944 r. pracował w Sękowej, od 28 IX 1945 r. w Rzepienniku Biskupium, od 12 VII 1951 r. w Słopnicach. Od 15 XI 1951 r. był administratorem w Kaninie, po czym wrócił do Słopnic, od 28 XI był wikarym eksponowanym w Niedzieliskach, od 23 XI 1955 r. pierwszym proboszczem tej parafii. Chociaż chorobliwy, pod koniec życia podjął się rozbudowy kościoła. Zmarł 20 VII 1980 r. Zmarł 20 VII 1980 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Niedzieliskach. Odznaczony EC w 1959 r. i RM w 1969 r.
 • - Ks. Władysław MIROWSKI(1980-2003), ur. się 10 II 1936 r. w Wielopolu Skrzyńskim, świecenia kapłańskie przyjął 29 VI 1961 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Biesiadki, Łączki Kucharskie, Łososina Górna, Cmolas, Czarna Tarnowska, Przyszowa, Pleśna, Binarowa. Mianowany na proboszcza parafii Niedzieliska w 1980 r. Po złożeniu urzędu proboszcza, od 2003 r. zamieszkał jako rezydent w parafii Wielopole Skrzyńskie. Zmarł 2 III 2008 r. Pochowany w Wielopolu Skrzyńskim.
 • - Ks. Ryszard SOROTA(2003-2006) Urodził się 28 stycznia 1962 r. w Łukanowicach, parafia Wojnicz. W roku 1988 przyjął święcenia kapłańskie, po czym jako wikariusz pracował w Muszynie, Tarnowie, Oleśnie i Krynicy Zdroju. Dnia 23 sierpnia 2003 r. został proboszczem w Niedzieliskach. Od września 2006 r. proboszcz w parafii św. Katarzyny w Grybowie.

Wykaz księży pochodzących z parafii Niedzieliska:

 • O. Czesław KOPACZ, ur. w 1931 r. świecenia kapłańskie przyjął w 1955 r. Zakon Ojców Cystersów. Obecnie w Andrychowie.
 • Ks. Stanisław CZACHOR, kapelan J. Św., ur. 8 V 1931 r. w Niedzieliskach, świecenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 29 VI 1955 r. Emerytowany proboszcz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu(1969 - 2001).
 • Ks. Franciszek OZORKA, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, ur. 9 I 1931 r. w Niedzieliskach, świecenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 29 VI 1955 r. Emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Lisiej Górze(1978 - 1994).
 • Ks. Henryk JUSZCZYK, ur. 11 III 1965 r., świecenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 2 VI 1990 r. Od 2000 r. wikariusz w parafii św. Andrzeja Boboli w Gawłowie.

Wykaz sióstr zakonnych pochodzących z parafii Niedzieliska:

 • Siostra Bonifacja KURTYKA, ur. w 1929 r., miejsce złożenia profesji – 1950 r. Dębica, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej(sł. BDNP).
 • Siostra Bronisława KURTYKA, ur. w 1925 r. miejsce złożenia profesji – 1947 r. Kraków, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo(CSSF).

Powołania:

 • Kleryk Paweł Wąsik w WSD w Tarnowie, od 2007 r.
 • Kleryk Tomasz Zaleśny w WSD Diecezji Sosnowieckiej od 2010 r.