chrzestChrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu,)

 

Sakrament Chrztu św. przyjęli:

 

 

Sakrament Chrztu św. przyjęli:


Rok 2010

 

1. Skóra Kinga ur. 14 XII 2009 – chrzest 31 I 2010

2. Wróbel Wiktoria ur. 10 I 2010 – chrzest 7 III 2010

3. Marek Gabriela ur. 25 XII 2009 – chrzest 21 III 2010

4. Chwała Patrycja ur. 12 V 2010 – chrzest 27 VI 2010

5. Przydatek Seweryn ur. 9 V 2010 – chrzest 19 VI 2010

6. Chojnecki Sebastian ur. 2 V 2010 – chrzest 1 VII 2010

7. Kopacz Dawid ur. 13 IV 2010 – chrzest 22 VIII 2010

 

Rok 2009

 

1. Skóra Kinga ur. 14 XII 2009 – chrzest 31 I 2010

2. Wróbel Wiktoria ur. 10 I 2010 – chrzest 7 III 2010

3. Marek Gabriela ur. 25 XII 2009 – chrzest 21 III 2010

4. Chwała Patrycja ur. 12 V 2010 – chrzest 27 VI 2010

5. Przydatek Seweryn ur. 9 V 2010 – chrzest 19 VI 2010

6. Chojnecki Sebastian ur. 2 V 2010 – chrzest 1 VII 2010

7. Kopacz Dawid ur. 13 IV 2010 – chrzest 22 VIII 2010

8. Kania Amelia ur.19 VII 2010 – chrzest 22 VIII 2010


Rok 2008

 

1. Kania Krystian ur. 20 I 2008 – chrzest 23 III 2008

2. Solecki Konrad ur. 23 II 2008 – chrzest 6 IV 2008

3. Badowski Jakub ur. 1 VI 2008 – chrzest 6 VII 2008

4. Judyma Nikola ur. 3 VIII 2008 – chrzest 14 IX 2008

 

Rok 2007

 

1. Skóra Bartosz ur. 29 XII 2006 – chrzest 18 II 2007

2. Kania Julia ur. 18 XII 2006 – chrzest 25 II 2007

3. Śliwińska Paulina ur. 14 I 2007 – chrzest 4 III 2007

4. Budyn Jakub ur. 9 III 2007 – chrzest 2 VI 2007

5. Gwizdała Kinga ur. 22 V 2007 – chrzest 7 VII 2007

6. Koprowska Oliwia ur. 11 IV 2007 – chrzest 5 VIII 2007

7. Sobol Patryk ur. 2 VIII 2007 – chrzest 19 VIII 2007

8. Mazur Katarzyna ur. 21 VII 2007 – chrzest 29 IX 2007

9. Przydatek Norbert ur. 17 X 2007 – chrzest 3 XI 2007

10. Stasiak Maja ur. 26 IX 2007 – chrzest 23 XII 2007