Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Parafii św. Feliksa w Niedzieliskach 

Historia obiektów związana z religijnym kultem to nie tylko kościoły. Nie można zapomnieć o małej architekturze sakralnej czyli figurach przydrożnych, kapliczkach i krzyżach, które swoją malowniczą obecnością wkomponowują się w wiejski krajobraz stanowiąc jego prawdziwą ozdobę. Wznoszono je w określonych miejscach, a ich położenie podyktowane było potrzebami duchowymi mieszkańców. Spotykamy więc powszechnie kapliczki przydomowe, inne stoją na rozwidleniach starych dróg, na granicach dawnej zabudowy, na krańcach między siedliskami ludzkimi, a przestrzenią pól i lasów, w pobliżu rzek i stawów, kościołów.

Fundowano je zawsze z pobudek religijnych, ale bogata jest też towarzysząca ich powstawaniu skala codziennych spraw człowieka zagrożonego przez epidemie, wojny i inne klęski żywiołowe. W kłopotach tych uciekano się do pomocy świętych patronów. Ich wyobrażenia w niedaleko stojących kapliczkach dawały wiernym poczucie większego bezpieczeństwa. Kapliczkowym świętym składano też podziękowania, im powierzano pamięć o niecodziennych zdarzeniach i wypadkach dziejowych. Dziś stoją w naszej parafii jako świadectwo wiary naszych przodków.

(stronę o kapliczkach opr. Tomasz Zaleśny)
1. Figura św. Jana Nepomucena na pograniczu parafii Szczurowa i Niedzielska,  przy drodze w miejscowości Zakręcie na terenie Państwa Mucek. Figura umieszczona na czworobocznym postumencie wykonana z piaskowca. Na kolumnie znajduje się płaskorzeźba głowy Pana Jezusa w koronie cierniowej. Pierwsza drewniana figura była ufundowana około 1830 r. przez rodzinę Wilków. Gdy figura uległa zniszczeniu wnuczka fundatorów Aniela wraz z mężem Wojciechem Giemzą w 1946 r. ufundowali nową kamienną figurę, wykonaną przez rzeźbiarza Franciszka Adamka z Bochni o czym informuje napis na postumencie.
  2. Żelbetonowy Krzyż przydrożny z metalowym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego znajduje się przy drodze ze Szczurowej do Niedzielisk na posesji Państwa Józefa i Krystyny Mundałów. Został wzniesiony w 1964 r. z fundacji Andrzeja i Anny Mundałów w miejsce zniszczonego już starszego drewnianego krzyża z fundacji Michała Wilka z 1879 r.

 3. Figura Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus. Została wzniesiona w 1957 r. na pamiątkę 40 lat pracy kowalskiej Jakuba i Katarzyny Hachajów w miejscu gdzie dawniej stała kuźnia. Ufundowana przez Ks. Franciszka Hachaja, Proboszcza z Brzozowej, Stanisława i Zofię Gofronów, Wiktorię Przytuła i rodzinę Hachajów jako podziękowanie za łaski otrzymane od Boga i Bożej Matki. Wykonawcą kamiennej figury z gipsowymi elementami był Franciszek Adamek z Bochni. Na gzymsowanym postumencie znajdują się płaskorzeźby św. Franciszka z Asyżu, św. Jakuba i św. Katarzyny. Figura osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem i otoczona żelaznym ogrodzeniem. Figura stoi na miejscu dawnej kuźni, w której 40 lat pracował Jakub Hachaj i jego zięć Gofrom Stanisław. Na postumencie znajdują się napisy:”Królowo Korony Polski i Różańca św. módl się za nami” oraz: ”Bogu na chwałę, cześć Marii i pamiątkę 40 lat pracy kowalskiej Jakuba i Katarzyny z Cieślów Hachajów te figurę postawili. Ks. Franciszek i Jakub synowie Wiktoria Przytuła i Zofia Gofron córki.”.

 4. Rzeźbiony kamienny Krzyż z wizerunkiem Jezusa na posesji Jana i Marii Czachorów. Został wzniesiony w 1888 r. z fundacji Marianny i syna Stanisława Czachorów (napis na dole postumentu). Wykonawcą był W. Samek z Bochni. Krzyż stoi na kamiennej kolumnie z czterema wnękami w których znajdują się również kamienne płaskorzeźby świętych; św. Walentego, św. Błażeja, św. Stanisława Biskupa i Matki Bożej Różańcowej.

 5. Figura Matki Bożej Niepokalanej na posesji Państwa Cieślów. Fundatorem figury jest pan Jan Paleczek, który postawił ją w 2003 r. jako wotum wdzięczności za szczęśliwą pracę i powrót do Ojczyzny. Obiekt znajduje się na kamiennej kolumience w domowym ogrodzie.

 6. Przydrożna kapliczka z drewnianą figurą św. Floriana, niewiadomego pochodzenia na posesji Józefa i Anny Skórów. Kapliczka z ok. 1850 r. Odnowiona została w 1950 r. Według legendy figura do Niedzielisk przypłynęła wraz z wodą.

 7. Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Znajduje się na posesji Jana i Michaliny Stąsiek. Figura wykonana z kamienia, zadaszenie z blachy, wsparte na metalowych prętach, zakończone półkoliście. Wzniesiona została w 1897 r. z fundacji Agnieszki Mundała. Panna Agnieszka roznosiła pocztę po wsi Niedzieliska, a pieniądze które za to otrzymywała przeznaczyła na budowę tej figury. Kamienna figura umieszczona na postumencie z płaskorzeźbami świętych; św. Katarzyną, św. Pawłem i św. Agnieszką, osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Wykonawca nieznany. Odnowiona w 2005 r. Napis na postumencie:”Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Na większą cześć i chwałę Matki Boskiej Niepokalanej. Fundowała Agnieszka Mundała”.

 8. Kamienna figura Serca Pana Jezusa. Została ufundowana w 1911 r. przez Tomasza i Helenę Czachorów. Wykonawcą był A. Samek z Bochni. Znajduje się na posesji Józefa i Heleny Czachorów. Figura osadzona na kolumnie uwieńczonej gipsową płaskorzeźbą twarzy aniołka z półkolistym blaszanym zadaszeniem z płaskorzeźbami: św. Helena i św. Tomasz. Figura osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Z wypowiedzi fundatorów dowiadujemy się że, monument jest postawiony w miejscu spalonej karczmy, jako ekspiacja za popełnione w niej grzechy. Z przodu figury napis:”O Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”.

9. Kamienna figura Matki Bożej Różańcowej. Figura stoi na czworobocznym postumencie z dużymi płaskorzeźbami św. Jana Chrzciciela, św. Dominika i bł. Salomei, osłonięta ozdobnym blaszanym zadaszeniem. Została ufundowana w 1871 r. przez Jana i Reginę Królów. Obecnie stoi na posesji Państwa Seremaków. Wykonawcą był A. Samek z Bochni. Ostatnia renowacja figury była w 1989 r.

 10. Drewniany Krzyż na posesji Państwa Cierniaków, został ufundowany w 1914 r. przez Agnieszkę Czachor. Rzeźba Chrystusa obudowana czworoboczną blaszaną kapliczką. Krzyż odnowiony w 1970 r. Co roku w tym miejscu odbywa się procesja w ramach nabożeństwa Dni Krzyżowych.

  11. Figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na posesji Państwa Chwałów. Powstała w 1983 r. z fundacji Jana i Zofii Chwała. Z tą figurką wiąże się pewna historia. W latach II wojny córka Szymona i Zofii Julia została wywieziona na południe Niemiec na przymusowe roboty. Zrozpaczeni rodzice postanowili sprzedać krowę i za pieniądze ze sprzedaży opłacić dwie kobiety, by te pojechały do pracy za Julię. Podupadła na zdrowiu Julia wróciła do domu jeszcze w czasie wojny. Jako wotum wdzięczności ufundowali do kościoła figurkę św. Antoniego, która uległa zniszczeniu. Jednak w pamięci pozostała wdzięczność po tym wydarzeniu. Nie od razu, ale dopiero wraz z budową nowego domu powstała kolumna z figurką MB Niepokalanej w 1983 r. Tego samego roku Ks. Władysław Mirowski poświęcił tę figurę.

 12. Kamienna figura św. Stanisława Biskupa. Powstała prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. z nieustalonej fundacji. Początkowo figura stała na placu kościelnym, osłonięta od góry blaszanym daszkiem. Z przodu na postumencie były namalowane symbole (krzyż, serce, kotwica, promienie). Postać św. Stanisława była zwrócona twarzą do drogi. Na wiosnę 2004 r. po przebudowie terenu przed Kościołem, odnowiono i przeniesiono figurę na plac między Kościołem a plebanią. Dokonano tego dzięki ofiarności wszystkich parafian którzy nosili imię Stanisław. Figurę odnowił Jan Niedojadało ze Szczepanowa. Na postumencie, pod figurą św. Stanisława napis:”Św. Stanisławie proś za nas aby Bóg łaskawy był dla nas”. Figura została poświęcona w czasie odpustu parafialnego 23 V 2004 r. przez ks. prałata Stanisława Czachora, rodaka z Niedzielisk.

 13. Kamienna figura z płaskorzeźbą koronacji NMP. Powstała prawdopodobnie w 1919 r. z fundacji rodziny Kijaków. Ta kamienna figura znajduje się na terenie Państwa Ramsów poza wsią. Figura przedstawia Matkę Bożą w otoczeniu Trójcy Świętej.

14. Figura Matki Bożej przy polnej drodze na terenie Państwa Bogumiły i Józefa Czachorów. Wzniesiona w 1851 r. z fundacji Jana i Marianny Królów. Wykonawcą był A. Samek z Bochni. Figura umiejscowiona na wysokim czworobocznym postumencie osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Przedstawia Matkę Bożą Królową z Dzieciątkiem Jezus na ręku, na prawej ręce Maryja trzyma berło i różaniec. Na postumencie napis:”Pod Twoją obronę uciekamy się. O Mario bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Figura została odnowiona przez rodzinę Wojcieszków w 1958 r.

 15. Barokowa figura św. Stanisława Biskupa w miejscowości Podszumin. Figura znajduje się na terenie państwa Madejów. Figura pochodzi z XVIII w. z niewiadomej fundacji. Postać stojąca na kamiennej podstawie jest na bieżąco odnawiana przez Janusza i Danutę Rudnik. Legenda głosi, że św. Stanisław wędrując ze Szczepanowa zatrzymywał się w tym miejscu na odpoczynek.

16. Figura Matki Bożej Niepokalanej w miejscowości Podszumin, na posesji Pani Krystyny Ślusarz. Powstała w 1993 r. z fundacji Pani Beaty Sorota jako wotum wdzięczności za uzyskane łaski. Figurę poświęcił ówczesny proboszcz Ks. Władysław Mirowski w tym samym roku. Figurka umieszczona na murowanej kolumnie z zadaszeniem.

 17. Kapliczka Chrystusa Frasobliwego. Kapliczka znajduje się na Wygodzie na posesji Tadeusza i Czesławy Juszczyków. Murowany słup w którym znajduje się wnęka z drewnianą figurką Pana Jezusa Frasobliwego. Fundatorami byli Państwo Jewuła. Ostatniej renowacji wraz z dostawieniem figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej dokonali Państwo Tadeusz i Czesława Juszczyk w 1983 r. Już ponad 100 lat w tym miejscu gromadzi się ludność Wygody na nabożeństwa majowe.

18. Przydrożny Krzyż na Wygodzie, na terenie należącym do Stanisława i Teresy Gibułów. Kamienny obiekt umiejscowiony na postumencie z płaskorzeźbami św. Jana Chrzciciela z wypisem fundatorów; Jan i Zofia Strączkowie 1946 r. Krzyż postawiono na miejscu tragicznych wydarzeń o których przypominają tablice z napisami na postumencie. Tablica od strony południowej opisuje następujące zdarzenie: „W 1915 zginęła od granatu Wiktoria Strączek i dwoje dzieci Stefania 9 lat, Jaś 6 lat, służący Jakub Głąb 14 lat. Zwłoki te spoczywają w Strzelcach W.” Na tablicy od strony północnej widnieje napis: „W tym miejscu została otruta przez władze austriackie w 1883 r. cała rodzina Strączków Franciszek i Katarzyna, syn 9 M. Tomuś, Klich Mikołaj, zwłoki te spoczywają w lesie 300 m.

19. Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na Wisowatkach. Powstała w 1993 r. z fundacji Państwa Stanisława i Władysławy Mrulów. Figura wykonana z tworzywa sztucznego. Zadaszona figura stoi na betonowym postumencie na posesji Państwa Stanisława i Grażyny Cisaków. Poświęcenia tego obiektu dokonał Ks. Stanisław Mirowski. Od kilku lat do tej figury odbywa się procesja w ramach nabożeństw Dni Krzyżowych. Pod figurą na betonowym słupie napis:”Nasza Niepokalana Matko Tobie polecamy całą naszą rodzinę teraz i w godzinę naszej śmierci”.

 20. Figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ufundowana w 2003 r. przez Państwo Bożenę i Bogdana Pudełko, stoi na posesji przed domem. Figura z tworzywa sztucznego umieszczona jest na kamiennej podstawie ze szklaną obudową. Całość wkomponowana w ogrodowy skalniak.

21. Figura Serca Pana Jezusa na posesji Państwa Lucyny i Krzysztofa Piętów umieszczona na kolumnie z klinkierowej cegły o marmurowej podstawie. Ufundowała ją w 2004 r. s. Bonifacja pochodząca rodem z domu Kurtyków. Poświęcona została w 2005 r. przez Ks. Ryszarda Sorotę, ówczesnego proboszcza parafii, przy okazji wizyty duszpasterskiej.