Z Kroniki parafialnej

1338 - pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Niedzieliska założonej przez biskupa krakowskiego na prawie niemieckim

1529 - włączenie Niedzielisk do parafii Szczurowa

1772 - przejście wsi Niedzieliska we władanie władz austriackich

1868 - powstanie w Niedzieliskach drewnianej kaplicy

1880 - powstanie drewnianej Szkoły w Niedzieliskach

1907 - oddanie do użytku murowanego budynku Szkoły Podstawowej

25 V 1927 - założenie Klubu wsi Niedzieliska w Chicago, pierwszym prezesem zostaje Józef Gut

1927 – wybudowanie kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława bpa i męczennika w Wisowatkach

1931 - wybudowanie jednonawowego kościoła murowanego z cegły pod wezwaniem św. Feliksa w Niedzieliskach

1934 - ufundowanie ołtarza głównego i obrazu  św. Feliksa przez Franciszka Czachora

1937 - pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu przez Bpa Franciszka Lisowskiego podczas wizytacji kanonicznej parafii Szczurowa

1937 - kościół otrzymuje przywilej odprawiania Mszy św. w jedną niedziele w miesiącu

1939 - wybudowanie plebanii

5 X 1941 - Bp Edward Komar tworzy rektorat w Niedzieliskach, uzależniony od parafii Szczurowa

1941 - pierwszym duszpasterzem jako rektor parafii, zostaje ks. Józef Barszcz, dotychczasowy wicerektor Seminarium Duchownego w Tarnowie

1941 – starania o założenie cmentarza parafialnego

7 VI 1942 poświęcenie cmentarza parafialnego

20 IX 1947 - obowiązki duszpasterza w Niedzieliskach objął ks. Władysław Kułakowski

1951 - przyłączenie do parafii Wisowatek z parafii Borzęcin oraz Wygody z parafii Strzelce Wielkie

3 XII 1951 - ustanowienie w Niedzieliskach parafii prze Bpa Jana Stepę

1953 - święcenia kapłańskie ks. Józefa Czachora z Niedzielisk

14 VI 1955 - zmarł ks. Władysław Kułakowski, proboszcz parafii Niedzieliska w latach 1947-1955

1955 - święcenia kapłańskie ks. Stanisława Czachora i ks. Franciszka Ozorki z Niedzielski oraz O. Czesława Kopacza z Podszumina.

1955 - proboszczem zostaje ks. Stanisław Augustyn

1957 - elektryfikacja wsi

8 VI 1958 - poświęcenie dwóch dzwonów(Matki Bożej Królowej Polski i św. Feliksa) przez ks. prałata Walentego Chrobaka

1959 - poświecenie obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego, namalowanego przez prof. Adolfa Chyłę z Krakowa, fundacji Józefy Gnatek z Chicago

1959 – zakupienie obrazu św. Józefa, obraz namalowany przez Kazimierza Puchałę z Krakowa

13 III 1960 - poświęcenie płaskorzeźb Drogi Krzyżowej

1962 - wybudowanie dzwonnicy obok kościoła

1965 - budowa Domu Ludowego

1968 - powiększenie i ogrodzenie cmentarza parafialnego

29 IX 1972 - zmarł ks. Józef Barszcz, rektor w Niedzieliskach w latach 1941-1947

1974 - uzyskanie pozwolenia na rozbudowę Kościoła

1975 - rozpoczęcie rozbudowy Kościoła

20 VII 1980 - zmarł ks. Stanisław Augustyn, proboszcz parafii Niedzieliska w latach 1957-1980

4 VIII 1980 - obowiązki proboszcza przejmuje ks. Władysław Mirowski

13 VI 1981 - wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Bp. Władysława Bobowskiego.

1982 - zamontowanie ogrzewania w kościele

1983 - założenie nowej posadzki w kościele

1985 - założenie dwóch witraży, bpa Stanisława ze Szczepanowa oraz św. Maksymiliana Marii Kolbe

1987 - nowa Droga Krzyżowa w formie mozaiki wykonana przez Kauczyńskiego z Krakowa

1987 - założenie dwóch witraży, pierwszy przedstawia ważniejsze sanktuaria w diecezji, drugi św. Świerada.

1988 - telefonizacja wsi

22 X 1988 r. poświęcenie trzeciego dzwonu(św. Maksymilian Maria Kobe)

1990 - święcenia kapłańskie ks. Henryka Juszczyka z Wygody

6 V 1990 – konsekracja kościoła przez biskupa Piotra Bednarczyka

1991 - gazyfikacja wsi

1995 - rozpoczęcie budowy nowej Szkoły

8 XI 1997 - wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Bpa Władysława Bobowskiego.

1999 - zakończenie budowy nowej Szkoły Podstawowej

1999 - gruntowny remont kaplicy św. Stanisława w Wisowatkach

21-22 II 2001 - peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

2002 - pomalowanie kościoła wewnątrz i na zewnątrz

23 VIII 2003 - proboszczem parafii zostaje ks. Ryszard Sorota

2003  - remont i prace wykończeniowe na nowej plebanii

2004 - powołanie Parafialnego Oddziału Caritas.

12 IV 2004 - parafię odwiedza ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc

13-14 V 2004 - parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej z Bochni.

23 V 2004 - poświecenie obrazu Miłosierdzia Bożego

2004 - założono nowe nagłośnienie w kościele i elektroniczny napęd dzwonów

2004 - przeniesienie figury św. Stanisława na plac przed plebanią

2004 - budowa nowego ogrodzenia przy kaplicy na Wisowatkach

22-28 V 2005 - misje parafialne głoszone przez ks. Zygmunta Tokarza ze Zgromadzenia Księży Saletynów.

8 VII 2005 - poświęcenie na cmentarzu tablicy ku czci poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej

2005 - poświecenie obrazu Miłosierdzia Bożego

18- 19 III 2006  - wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. Bpa Stanisława Budzika

2006 -wykonanie nowej instalacji grzewczej w kościele

27 VIII 2006 - proboszczem parafii zostaje ks. Józef Masłoń

2006 - oddanie do użytku sieci wodociągowej

XI 2006 - wykonanie zadaszenia  przed głównym wejściem do kościoła i wejściem do zakrystii

13 V 2007 - Gminne uroczystości Dnia Strażaka w Niedzieliskach

22 X 2007 - uroczystość 100 rocznicy urodzin najstarszej parafianki, pani Stefanii Hachaj

2 III 2008 - zmarł ks. Władysław Mirowski, proboszcz parafii Niedzieliska w latach 1980 - 2003

XI 2008 - zmiana instalacji elektrycznej w kościele

28 XII 2008 - poświęcenie nowego obrazu bł. Karoliny Kózka

XI 2009 - odnowienie tabernakulum i oświetlenia w kościele

VII 2009 - wykonanie nowego grobowca dla ks. Augustyna i ks. Kułakowskiego

X 2009 - wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej i południowej

27 VI 2010 – poświęcenie epitafium dla zmarłych proboszczów parafii Niedzieliska