Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pod nazwą:
„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Feliksa PM w Niedzieliskach ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty.„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego”.
Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby będące mieszkańcami wsi Niedzieliska.

Głównym celem projektu jest  rozwijanie tożsamości kulturalnej i aktywności mieszkańców wsi Niedzieliska oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów artystycznych.

Termin realizacji zajęć: 7 czerwca 2014 r. do 28 czerwca 2014 r.

  1. 7 czerwca 2014 – warsztaty z masy solnej
  2. 14 czerwca 2014 – warsztaty z malowania na szkle
  3. 21 czerwca 2014 – warsztaty z bibułkarstwa
  4. 25 czerwca 2014 – wyjazd do Domu Malarek w Zalipiu
  5. 28 czerwca 2014 – warsztaty z decoupage


Warsztaty trwają od godz. 9:00 – 17:00.
Około godz. 12: 00 organizator przewiduje przerwę na obiad zapewniony w ramach operacji.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY


Ze względu na to, że w warsztatach może brać udział ograniczona liczba osób (35) liczy się kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia uczniów przyjmowane będą przez panią Katarzynę Mach w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzxieliskach  od dnia 30 maja 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Karta zgłoszenia