Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pod nazwą:
„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin warsztatów rękodzielnictwa ludowego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Parafię Rzymsko Katolicką pw. Św. Feliksa PM w Niedzieliskach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” warsztatach rękodzielnictwa ludowego.
 2. Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do organizatora w terminie do 5 lipca 2014 roku.
 3. Ze względu na to, że w warsztatach może brać udział ograniczona liczba osób (35), o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń,.
 4. Warsztaty trwają od 7 czerwca 2014r. do 28 czerwca 2014.
  1. 7 czerwca 2014 – warsztaty z masy solnej
  2. 14 czerwca 2014 – warsztaty z malowania na szkle
  3. 21 czerwca 2014 – warsztaty z bibułkarstwa
  4. 25 czerwca 2014 – warsztaty w Domu Malarek w Zalipiu
  5. 28 czerwca 2014 – warsztaty z decoupage
 5. Warsztaty trwają od godz. 9:00 – 17:00.
 6. Około godz. 12: 00 organizator przewiduje przerwę na obiad zapewniony w ramach operacji.
 7. Obecność na warsztatach jest obowiązkowa.
 8. Uczestnicy warsztatów mają zapewnione wszystkie materiały potrzebne do wykonania prac.
 9. 25 czerwca uczestnicy warsztatów biorą udział w bezpłatnych warsztatach wyjazdowych w Zalipiu.
  1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów wycieczki (opiekuna wycieczki, przewodnika, kierowcę).
  2. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Pamiętać o ważnej zasadzie: „Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”.
  3. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.
  4. Przemieszczamy się cała grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki.
  5. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycyjności bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi wycieczki.
  6. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki.
  7. Należy podporządkować się regulaminowi obowiązującemu w miejscu przebywania.
  8. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować opiekuna wycieczki.
  9. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
  10. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny