Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pod nazwą:
„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 7 czerwca  35 uczniów uczestniczyło w warsztatach  z masy solnej w ramach projektu „Rękodzielnictwa ludowego” realizowanego  przez Parafię Rzymsko Katolicką  pw. Św. Feliksa PM, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”- małe projekty.

 

Pod okiem pani Magdaleny Misina uczniowie wykonywali masę solną, aby następnie z niej formować różnorakie figurki.

Uczniowie lepili w pierwszej kolejności aniołki według własnego pomysłu. Powstawały anioły małe i duże, smutne i uśmiechnięte, zamyślone i rozmodlone. Każdy z nich był inny i niepowtarzalny. Następnie uformowane aniołki trafiały do upieczenia, aby następnie zostać pomalowane. Powstałe anioły niejednokrotnie odzwierciedlały osobowość i charakter wykonawcy.


Po wykonaniu aniołków uczniowie zabrali się za wykonanie kotów lub sów. I znów pomysłów było tyle, ile głów.


Każdy uczestnik warsztatów miał możliwość namacalnie spotkać się z kulturą swojego regionu, spotkać się z osobą zajmująca się na co dzień kultywowaniem lokalnych tradycji. Warsztaty były też okazją do rozpoznania ukrytych talentów, integracji uczniów ze środowiskiem lokalnym jak również uwierzeniem we własne możliwości.

Dodatkowo organizacja warsztatów przyczyniła się do promocji ludzi, ich kultury, zdolności i pasji.