Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pod nazwą:
„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 czerwca po raz trzeci odbyły się warsztaty rękodzielnictwa ludowego realizowane przez Parafię Rzymsko Katolicką w Niedzieliskach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- małe projekty.

Uczniowie biorący udział w warsztatach pracowali w dwóch grupach. Prowadząca warsztaty pani Halina Wąsik zapoznała uczestników z techniką bibułkarstwa. Zwróciła uwagę na to, że było to tradycyjne rzemiosło w Małopolsce. Zajmowały się nim głównie kobiety, które przystrajały kwiatami z bibuły miejsca sakralne i domostwa. W dzisiejszych czasach bibułkarstwo należy niestety do ginących rękodzieł.Pod kierunkiem prowadzącej uczniowie wykonywali różne kwiaty: róże, astry, maki. Pracując stosowali takie techniki bibułkarskie, jak wycinanie, skręcanie, zwijanie i rolowanie.Dzięki tym warsztatom uczniowie mieli możliwość poznać dawne rękodzieło ludowe oraz wykazać się swoimi zdolnościami i pomysłowością.